Dokumenty

Dokument Jugendamtu w Austrii

Dokument Jugendamtu w Austrii (Wiedeń) zakazujący rozmawiania po polsku Iwonie Polonii i Justynie Pomorskim ze swoim ojcem Wojciechem Pomorskim. Jugendamt w Austrii "solidaryzuje" się z wcześniejszym zakazem języka polskiego wydanym półtora roku wcześniej przez Jugendamt w Hamburgu - Bergedorf.

Orginalna Petycja Pomorski 38/2006.

Petycja ta jako pierwsza dotyczy .instytucji Jugendamt nagminnie łamiącej prawa człowieka, zakazującej rozmów w języku polskim i promującej Syndrom Gardnera (PAS). Petycja ta została złożona w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w dn. 18.12.2005. Dołączyły się do niej setki petycji obywateli Niemiec i dziesiątek innych krajow, doyczących patologii i ksenofobicznych praktyk istniejącej w Austrii i Niemczech antydemokratycznej i antyrodzinnej instytucji Jugendamt. Petycja ta wywołała burze wokół Jugendamtów i zakazów innych jezyków jak niemiecki. Proces sądowy w sprawie zakazu j. polskiego wytoczony miastu Hamburg trwa...

Petycja 0038/2006, którą złożył Wojciech Pomorski (Polska i Niemcy), w sprawie dyskryminacji dotyczącej prawa do odwiedzin w oparciu o język

Petycja w sprawie Małgorzaty Jurczykowskiej

Bolące prawdy

Powyższe problemy nękają Polaków w Niemczech także i dziś. Nic się nie zmieniło. Traktat polskoniemiecki (O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany 10 lat temu, nie przyniósł nam praktycznie żadnych korzyści, podczas gdy Niemcom – ogromne. Pisze o tym Wojciech Pomorski, działacz Nowego Związku Polaków w Niemczech - 2000 z siedzibą w Hamburgu. Organizacja ta jest członkiem Kongresu Polonii Niemieckiej. („Nasz Dziennik”, 23-24.06.2001)...

Aus pädagogisch-fachlicher Sicht ist anzumerken dass es im Interesse der Kinder nicht nachvollziehbar ist, das die Zeit des begleiteten Umganges in polnischer Sprache erfolgen soll. Für die Kinder kann die Förderung in der deutschen Sprache nur vorteilhaft sein,da diese in diesem Land aufwachsen hier die Schulen besuchen oder besuchen werden.

Zytat : Martin Schröder

Fachlich gesehen finde ich diese Vorgehensweise nicht  korrekt, da man in Betracht ziehen muß,wenn dieses inkonsequente Verhalten des Jugendamtes Schule macht, wir letztlich den "Betreuten Umgang" in allen Landessprachen anbieten müssen.

Die Entschuldigung der Deutschen Bundesregierung durch eine Juristin aus Berlin

Herrn Pomorski ist mit dem Sprachverbot Unrecht widerfahren, denn die Haltung des Jugendamtes war weder richtig noch rechtens. Es tut mir leid, dass dies passiert ist