Dlaczego polsko - niemieckie?

Historyczny Denar Bolesława Chrobrego z czasów Zjazdu w Gnieźnie z pierwszym wizerunkiem Orła na ziemiach polskich.

Logo naszego Stowarzyszenia nawiązujące do przyjacielskiego Zjazdu Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III w 1000 roku w Gnieźnie.

Traktat między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.

Traktat

Artykuł 20

Artykuł 20