Honorowi Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

Jarosław Kaczyński

 

 

 

 

 

 

 

Anna Fotyga

 

 

 

 

 

 

 

Jan Bury

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Marianowska

 

 

 

 

 

 

 

Marek Kuchciński

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Poręba

 

 

 

 

 

 

 

Arciszewska-Mielewczyk Dorota

 

 

 

 

 

 

 

Kawa Marek

Poseł Marek Kawa

 

 

 

 

 

 

 

Libicki Marcin

Poseł do Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Komisji Petycji PE

 

 

 

 

 

 

Napieraj Norbert

Doradca Posła do Parlamentu Europejskiego Marcina Libickiego Radny Miasta Poznania

 

 

 

 

 

 

 

 

Paczkowski Wojciech

p.o. Konsula Generalnego RP w Hamburgu

 

 

Rogalski Bogusław

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

 

 

 

 

 

Kuczys Agnieszka

Asystent d/s mediów w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Rogalskiego

 

 

 

 

 

 

 

Stolarczyk Pawel

 

 

 

 

 

 

 

 

Szynkowski Szymon

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolksdorf Mirosław

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Popowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Wit Wyrostkiewicz

robert-wit-wyrostkiewicz

Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego Exploratorzy.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojzy Twardecki

Alojzy Twardecki

Alojzy Twardecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Popowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartosz Jurgiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Saj

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Kokolus