Ważne adresy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow RP

Polska polityka zagraniczna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu

Polskie Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z.

Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z. wspomaga ofiary dyskryminacji głównie w Niemczech i Austrii. Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech t.z. zostało założone w dniu 18 II 2007 roku w Hamburgu. Zajmuje się obroną praw rodziców i dzieci pokrzywdzonych przez organizację Jugendamt i wymiar sprawiedliwości Niemiec i Austrii. Członkowie walczą głównie o respektowanie Traktatu Polsko-Niemieckiego w Niemczech, praw człowieka w Niemczech i w Austrii i o prawo do wychowywania dzieci we własnej kulturze i języku.