Audycje radiowe

Radio Weekend 3. 2. 2011 - Austria: Język polski zakazany dla córek Polaka!

Zobaczył córki po 7 latach

Wojciech Pomorski, bytowianin walczący o możliwość kontaktu z córkami uprowadzonymi przez żonę, wreszcie je zobaczył.

"Walka Małgorzaty"- reportaż Anny Bogdanowicz

Od lipca ubiegłego roku pani Małgorzata razem z trzyletnim synkiem ukrywa się przed byłym mężem, chociaż tak naprawdę jej dramat zaczął się dużo wcześniej. Ojciec – Polak przebywa w Niemczech, ale podstępem wykradł dziecko z Polski i wyjechał. Pani Małgorzacie udało się odzyskać syna i wrócić do kraju. Wniosła też sprawę o rozwód, w której orzeczono, że mały Maksymilian ma być przy matce. Niestety - wcześniej ojciec wygrał sprawę z konwencji haskiej o uprowadzenie syna przez żonę. W tej chwili więc obowiązują dwa orzeczenia polskich sądów – jedno korzystne dla matki, a drugie dla ojca.

Rozmowa z Wojciechem Pomorskim

Rozmowa z Wojciechem Pomorskim oraz szefami austriackiej organizacji Humanes Recht – Edgarem Neubacherem (ARGE Familienschutz) i Kurtem Essmannem (COURAGE – Zukunft für unsere Kinder) nagraną 7 stycznia 2009 wieczorem, na dzień przed rozprawą ws. zakazu używania języka polskiego.

Dyskryminacja Polaków

Władze Niemiec szykanują tysiące Polaków żyjących w tym kraju - uważa prezes działającego w RFN Stowarzyszenia "Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech" - Wojciech Pomorski. Zdaniem działaczy tej organizacji, w przeciwieństwie do Polski, niektóre instytucje u naszych zachodnich sąsiadów nie przestrzegają traktatu polsko-niemieckiego.

"Wydawanie urzędowych zakazów używania języka polskiego w kontaktach z własnymi dziećmi to najbardziej drastyczna forma dyskryminacji polskich rodziców w Niemczech" - mówi Wojciech Pomorski. Jako przykład podaje sytuację jednej rodziny gdzie córka przyznała się w niemieckiej szkole, że w domu mówi po polsku.

Zdaniem posła Marka Kawy działania naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie dyskryminacji Polaków w Niemczech są niewystarczające.

Jak powiedział Radiu Opole prezes Stowarzyszenia "Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech" - 22 grudnia w Hamburgu rozpocznie się pierwszy w powojennej historii proces, w którym Wojciech Pomorski skarży państwo niemieckie między innymi o uniemożliwianie kontaktu z dziećmi.